ZBOGOM POMIJERANJU KAZALJKI NA SATU!!!? LJETNJE RAČUNANJE VREMENA TRAJAĆE… ZAUVIJEK!!!

Ljetno i zimsko računjanje vremena, odnosno pomicanje kazaljki na satu mnogi ne odobravaju.
Upravo to je jedna od tema o kojoj se zadnje vrijeme baš mnogo raspravlja na nivou Evropske unije, a upravo danas se završila velika anketa koja treba da pruži uvid šta građani EU misle.

Evropska unija je svoje građane pitala usred vrućeg ljeta da li žele da zadrže prelaske s ljetnjeg na zimsko računanje vremena. I ako ne žele, koje računanje žele zadržati: ono zimsko ili ljetnje?
Mnogi građani Evropske unije su ovu ideju prihvatili objeručke. Oko dva miliona njih se uključilo u onlajn raspravu na stranicama Evropske komisije
Da li je to početak nove ere?

Mihael Tojrer je u to ubijeđen. „Siguran sam da će prebacivanje s ljetnjeg na zimsko računanje vremena i obratno biti ukinuto. Samo još nije sigurno kada“, kaže ovaj poslanik njemačkih Liberala u Bundestagu koji se ranije, tokom mandata u Evropskom parlamentu, zalagao za ukidanje pomjeranja kazaljki.
Tojrer sanja vječno ljeto i uvjeren je da ukidanjem dva računanja vremena EU može samo biti na dobitku.

Loading..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *